บทนำ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หลอดกระดาษได้กลายเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำหนักเบา และคุ้มค่า สามารถทิ้งและรีไซเคิลได้ง่าย

บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษใช้แล้วทิ้งหรือไม่?

ขยะบรรจุภัณฑ์เป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พวกเขายังคงอยู่ในหลุมฝังกลบหรือไปถึงพื้นมหาสมุทรซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล หลอดกระดาษเป็นทางเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ง่าย ไม่เป็นพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลาสติกและขยะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สีเขียว อัตราการรีไซเคิลหลอดกระดาษและกระดาษแข็งนั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับพลาสติก หลอดกระดาษรีไซเคิลสามารถใช้สำหรับการผลิตหลอดกระดาษใหม่ที่มีความต้องการพลังงานต่ำกว่ามาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีการทิ้งบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษอย่างปลอดภัย?

บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ทิ้งอย่างถูกต้อง พวกมันอาจลงเอยในหลุมฝังกลบได้ หลุมฝังกลบบางแห่งสามารถกรองวัสดุที่รีไซเคิลได้ และส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่ทำเช่นนั้น และแม้แต่วัสดุที่รีไซเคิลได้ก็ยังอยู่ในหลุมฝังกลบ ดังนั้นจึงบรรจุได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ขัดต่อจุดประสงค์ของการมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน คุณสามารถใช้หลอดกระดาษสำหรับจัดเก็บซ้ำได้ หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถใช้หลอดกระดาษเพื่อการตกแต่งได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและลดความจำเป็นในการทิ้งขยะในบรรจุภัณฑ์ทันที

วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษคือส่งไปที่ศูนย์รีไซเคิลที่ใกล้ที่สุด วางไว้ในจุดรวบรวมใกล้บ้านคุณที่สุดเพื่อให้โรงงานรีไซเคิลนำไปรวบรวม หลอดกระดาษเหล่านี้ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โดยใช้เครื่องทำลายเอกสารทางอุตสาหกรรมในโรงงานรีไซเคิล ชิ้นส่วนที่หั่นฝอยเหล่านี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผลิตหลอดกระดาษและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไปได้

ประโยชน์ของการกำจัดบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษ

หลุมฝังกลบเต็มไปด้วยขยะบรรจุภัณฑ์ การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกลายเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ คุณต้องระวังและกำจัดของเสียจากบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ การกำจัดบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษช่วยลดของเสียที่สิ้นสุดในหลุมฝังกลบ พวกเขาสามารถนำไปรีไซเคิลและใช้สำหรับการผลิตหลอดกระดาษใหม่ การผลิตหลอดกระดาษจากขยะรีไซเคิลนั้นต้องการพลังงานที่ต่ำกว่ามาก ดังนั้นจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก หลอดกระดาษมีรอยเท้าคาร์บอนต่ำเมื่อเทียบกับพลาสติก การใช้ขยะรีไซเคิลในการผลิตจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

thไทย