บทนำ: การเปิดบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษ

บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษให้ความทนทานและความสะดวกแก่ทั้งผู้ผลิตและลูกค้า สามารถปกป้องสินค้าที่บรรจุหีบห่อได้นานขึ้น และเหมาะอย่างยิ่งเมื่อสินค้าจำเป็นต้องจัดส่งในระยะทางไกล การเปิดบรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษอย่างถูกต้องอาจทำได้ยากในบางครั้ง ปลั๊กโลหะอาจแข็งบนท่อกระดาษเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถดึงปลั๊กโลหะเพื่อเปิดได้ หากปลั๊กไม่เปิดง่าย ให้ใช้ค้อนเคาะเบาๆ ที่ขอบตามเส้นรอบวงท่อกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้เปิดปลั๊กโลหะได้ง่าย และคุณสามารถแกะกล่องผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ออกได้

ทำไมต้องใช้หลอดกระดาษทับพลาสติก?

ประโยชน์หลักของการใช้บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีดังนี้:

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการใช้หลอดกระดาษกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกคือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ไม่รวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิษที่เพิ่มขึ้นเช่นพลาสติก หลอดกระดาษสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้เป็นวัตถุดิบในการทำหลอดกระดาษใหม่หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ การผลิตหลอดกระดาษทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการผลิตพลาสติก คาดว่าการผลิตพลาสติกคิดเป็น 3.8% ของการปล่อยเรือนกระจกทั่วโลกทั้งหมด เทียบกับ 1% เท่านั้นสำหรับการผลิตหลอดกระดาษ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหลอดกระดาษ การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

น้ำหนักเบา

หลอดกระดาษมีน้ำหนักเบา พวกเขายังวางซ้อนกันได้ง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิม ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีก คุณยังสามารถประหยัดค่าขนส่งได้อีกด้วย วางซ้อนกันได้ง่ายดาย หลอดกระดาษสามารถจัดเก็บในโกดังหรือชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

คุ้มค่า

บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษมีความคุ้มค่า ไม่ต้องใช้กระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานหรือทุนมาก ทำให้ราคาถูกกว่าบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ เช่น พลาสติก ไม้ หรือโลหะ คุณสามารถประหยัดต้นทุนบนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยปรับปรุงอัตรากำไรของคุณได้ คุณยังสามารถส่งต่อผลประโยชน์ให้กับลูกค้าของคุณในแง่ของการลดราคาเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

อุตสาหกรรมอาหารเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์หลอดกระดาษเป็นประจำมากขึ้น กระดาษซับในหลอดกระดาษเหล่านี้ใช้ กระดาษรองกันเปื้อนเหล่านี้ไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อต่างจากพลาสติกเมื่อสัมผัสกับมัน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความสดและเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์ได้นานขึ้น  

thไทย