หลอดกระดาษกลม 0.3 ออนซ์

สี:ขาว/ดำ/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.6

หลอดกระดาษกลม 2.0 ออนซ์

สี:ขาว/ดำ/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.8

หลอดกระดาษลิปสติก

ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. x สูง 70 มม
สี:ส้ม
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.9

หลอดกระดาษลิปสติก

ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. x สูง 70 มม
สี:เขียว
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.9

หลอดกระดาษกลม 0.5 ออนซ์

สี:ขาว/ดำ/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.6

หลอดกระดาษกลม 2.5 ออนซ์

สี:ขาว/ดำ/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.8

หลอดกระดาษลิปสติก

ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. x สูง 70 มม
สี:สีแดง
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.9

หลอดกระดาษลิปสติก

ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. x สูง 70 มม
สี:เขียว
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.9

หลอดกระดาษกลม 1 ออนซ์

สี:ขาว/ดำ/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.6

หลอดกระดาษวงรี 2 ออนซ์

สี:ขาว/คราฟท์
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $1.05

หลอดกระดาษลิปสติก

ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.7 มม. x สูง 70 มม
สี:เหลือง
ขั้นต่ำ:100 ชิ้น
ราคา: $0.9

thไทย